กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความร่วมมือ งดการรับ การให้ กระเช้าของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์ และสิ่งมีค่าใดๆ ในทุกเทศกาล

messenger