ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์กองทะเบียนและประมวลผล มีสถานที่ทำการอยู่ ณ
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
เว็บไซต์ http://regpr.msu.ac.th/th/
เบอร์โทรศัพท์ 043-754-333 กด 0 , 043-719-888 , 043-719-889 , 08-0323-7706 , 06-3827-3667 และ โทรสาร 043-719-890
E-mail : [email protected]
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger