ครุยวิทยฐานะรายละเอียดชุดครุยวิทยฐานะ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล


-พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ

สีชุดครุยหรือสีผ้าสายคล้องคอ (ฮู้ด) ที่ปรากฏ อาจจะแสดงสีที่คลาดเคลื่อนจากสีจริง ซึ่งเป็นไปตามหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้งาน ทั้งนี้ หากต้องการตรวจสอบสีชุดครุยและสีผ้าสายคล้องคอ (ฮู้ด) ที่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือ ที่ร้าน CONGRATS สาขา 3 ใกล้หอพักเซนเตอร์เพลส เลขที่ 407/7 ถ.หน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ต.ขามเรียงอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร. 086-509-9044 , 064-450-7732 ร้านเปิดเวลา 10.30 น. - 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) สั่งจองชุดครุย คลิ๊ก

ความถูกต้องชองชุดครุย

grow01
grow02
grow03

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล