มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
ข่าวประกาศ

กิจกรรมกองทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประกาศเมื่อ : 2015-08-17 12:41:07

ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเมื่อ : 2015-09-28 12:25:46

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_16-ก.ย.58 ประกาศเมื่อ : 2015-09-04 15:44:45

1 สอบราคาจ้างพิมพ์บัตร Mifare จำนวน 15,000 ใบ โดยวิธีสอบราคา ประกาศเมื่อ : 2015-08-21 14:57:28

2 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีสอบราคา ประกาศเมื่อ : 2015-08-21 14:57:18

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

2558

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 2558 ดาวน์โหลด

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พศจิกายน 2558 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2558 download
 • 2557

  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 2557 ดาวน์โหลด

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2557  download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557 download
 • ายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2557 download
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2557  
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พศจิกายน 2557  
 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2557  
 • วารสารข่าวกองทะเบียนและประมวลผล

  2558

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  Journal Journal Journal Journal Journal
  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
  Journal Journal Journal Journal
  พ.ย. ธ.ค.

  2557

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
  พ.ย. ธ.ค.      
       

   

  2556

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
  พ.ย. ธ.ค.      
       

   

  งานวิจัย / บทความ
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล
  • สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  สายตรงผู้อำนวยการ
   hotline registrar
   นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
   ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
  เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตร

   curriculum registrar mahasarakhame University
   registrar mahasarakhame University
   cd registrar mahasarakhame University
   ISO9001 registrar mahasarakhame University
  Link Banner

   registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University registrar mahasarakhame University