กองทะเบียนและประมวลผล มีสถานที่ทำการอยู่ ณ 
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
เว็บไซต์ http://regpr.msu.ac.th/th/  
 เบอร์โทรศัพท์ 043-754-333 กด 0 , 043-719-888 , 043-719-889 และ โทรสาร 043-719-890
เบอร์โทรศัพท์ภายในดังนี้
          
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 318
Yesterday 849
This Month 7,065
Last Month 11,560
This Year 94,456
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 0
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 0
ขอเอกสารออนไลน์ 0
ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2020

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: diskko@hotmail.com, apichai.c@msu.ac.th , นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ email: woraphot.wat@msu.ac.th 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 และ โทรสาร 043-719-890 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)