043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

กองทะเบียนและประมวลผล มีสถานที่ทำการอยู่ ณ 
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
 เว็บไซต์ http://regpr.msu.ac.th/th/  
 เบอร์โทรศัพท์ 043-754-333 กด 0 , 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890
 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์โทรศัพท์ภายในดังนี้