กองทะเบียนและประมวลผล มีสถานที่ทำการอยู่ ณ 
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
เว็บไซต์ http://regpr.msu.ac.th/th/  
 เบอร์โทรศัพท์ 043-754-333 กด 0 , 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890
เบอร์โทรศัพท์ภายในดังนี้
          
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 551
Yesterday 545
This Month 5,078
Last Month 15,333
This Year 51,398
Last Year 129,756
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 382
ขอลาพักการเรียน 1
ขอลาออก 3
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 49
ขอเอกสารออนไลน์ 105
ข้อมูล ณ วันที่ 11/05/2021

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: diskko@hotmail.com, apichai.c@msu.ac.th , นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ email: woraphot.wat@msu.ac.th 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)