ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Phone

043-719-888 , 043-719-889

พัฒนาโดย

กองทะเบียนและประมวลผล

Google Map

กองทะเบียนและประมวลผล มีสถานที่ทำการอยู่ ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150