เอกสารสำหรับจัดทำหลักสูตร

ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และจัดประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์

ดาว์นโหลด ปฏิทินวิชาการ 2565 (Download)

Scroll to top