ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
การให้บริการของหน่วยงาน

          กองทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงานกลางที่มีกลไกสำคัญในการบริการด้านการศึกษา  เพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อการให้บริการกองทะเบียนและประมวลผล  จึงได้มีการพัฒนาระบบสารสารเทศ  และกระบวนขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ  ได้แก่ 

-          ขั้นตอนการเอกสารสำคัญทางการศึกษา

-          ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET

-          ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย INTERNET

-          ขั้นตอนการถอนรายวิชาติด W  ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET

-          ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา

-          ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/ เปลี่ยนสาขาวิขา/ วิชาโท

-          ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโอนผลการศึกษา/ การเทียบโอนผลการศึกษา การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์

-          ขั้นตอนการลาพักการเรียน/ รักษาสภาพนิสิต/ ลาออก/ คืนสภาพนิสิต

-          ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย INTERNET

-          ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา

-          ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ ขอส่งตัวกลับต้นสังกัด

-          ขั้นตอนการให้บริการเอกสารหลักสูตร

-          ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

เวลาให้บริการ

          วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 20.30 น.

          วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์/ โทรสาร :  0-4375-4234, 0-4375-4256, 0-4375-4333 ต่อ 1505-1211

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 51
Yesterday 240
This Month 5,008
Last Month 9,117
This Year 38,976
Last Year 94,306
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558