ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

          กองทะเบียนและประมวลผล  มีสถานที่ทำการอยู่  ณ  อาคารบริการนิสิต  ชั้น  1 

ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44150 

เว็บไซต์  http://regpr.msu.ac.th/th/   และเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  ดังนี้

 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ภายใน

ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

0-4375-4256

1205

นายทะเบียน

0-4375-4256

1207

กลุ่มงานทะเบียน

0-4375-4234

1208

กลุ่มงานประมวลผล

0-4375-4234

1209

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล

-

1210

 -  งานพัฒนาหลักสูตร

-

1210

 -  งานระบบฐานข้อมูล

0-4375-4234

1211

งานบริหารทั่วไป

0-4375-4256

1207

 

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 22
Yesterday 254
This Month 7,415
Last Month 9,418
This Year 104,224
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558