ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
กองทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 และรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวบรรยาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นมีการมอบโล่รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลงานการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 44 คณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีคณะ/หน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 19 คณะ/หน่วยงาน โดยกองทะเบียนและประมวลผล ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ระดับดีมาก(4.8000) เป็นรางวัลหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(สังกัดสำนักงานอธิการบดี) โดยมี นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 44
Yesterday 687
This Month 7,844
Last Month 9,184
This Year 91,520
Last Year 94,306
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558