ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
ประชุมเครือข่ายบุคลากรงานวิชาการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 2/2561

       เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรงานวิชาการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน คณะ นิสิต และผู้ปกครอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาการของคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สำนัก ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตัวแทนจากนิสิตและผู้ปกครอง เพื่อสะท้อนปัญหาและให้ข้อแนะนำการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจเรศ หาญรินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์บุษบา ธระเสนา คณะเทคโนโลยี โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัย ซึ่งบรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 15
Yesterday 224
This Month 6,101
Last Month 10,261
This Year 6,101
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558