ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด
ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

       เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล นำโดยนางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกอง ร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กองทะเบียนและประมวลผลได้ร่วมบริจาคปัจจัยในการทำบุญและร่วมทำโรงทาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา ตลอดจนบริการโรงทาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่

ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 165
Yesterday 227
This Month 4,770
Last Month 10,384
This Year 69,564
Last Year 94,306
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558