ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบร มราชกุมารี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านการรับเข้าศึกษา การจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาหรือข้อบังคับ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ การเทียบโอนรายวิชา ระบบสารสนเทศ และตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร

ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 192
Yesterday 542
This Month 7,014
Last Month 12,833
This Year 127,289
Last Year 147,067
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558