# รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล คำถาม วันที่
1 6411213068 ยุทธนา ยอดสิงห์ คือผมเข้าไปในระบบรายงานตัวไม่ได้เพราะว่าใส่เลขประจำตัวประชาชนเเล้วไม่มีชื่อขึ้นมา เเก้ไขให้ทีได้มั้ยคับ ผมเข้าไปเช็คหรือเเก้ไขข้อมูลไม่ได้เลยคับ ขอความกรุณา ขอบคุณคับ 2021-04-18 09:02:21
2 64010310294 วายุ ธัญญขันธ์ ผมได้ทำการส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนตอนแรกไปแต่มันไม่ถูกต้องแล้วได้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนอันใหม่ไปโปรดตรวจสอบด้วยครับมันนานมากแล้วนะครับ 2021-04-15 17:11:11
3 64011313208 ปทุมพร บุญธรรม เเนบเอกสารไปตั้งเเต่วันที่23มีนาเเล้วยังขึ้นรอตรวจสอบเอกสารอยู่เลยค่ะ เเต่จ่ายเงินไปเเล้ว 13,950บาท สถานะการจ่ายเงินก็ขึ้นว่าจ่ายเเล้วเเละเอกสารยังขึ้นรอตรวจสอบอยู่เลยค่ะ ช่วยตรวจสอบให้ทีค่ะ 2021-04-14 18:39:19
4 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:52:46
5 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:27
6 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:25
7 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:24
8 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:22
9 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:20
10 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:19
11 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:42:09
12 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:48
13 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:42
14 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:42
15 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:40
16 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:19
17 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:08
18 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:08
19 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:41:07
20 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:39:09
21 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:38:56
22 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:38:26
23 64011313287 สรวงสุดา วงษ์ชัย คือว่าส่งของมูลเอกสารไปวันที่8เเต่ทำไมในระบบยังขึ้นรอตรวจสอบขอมูลคะเเละก็จ่ายตัง13,950.00บาทไปวันที่9เเต่ทำไม่มันขึ้นว่าไม่จ่ายคะ 2021-04-14 15:37:21
24 64011313034 ดวงฤดี บีสุทธิ์ เเนบเอกสารรายงานตัวไปจะเดือนหนึ่งเเล้วค่ะ ยังบอกรอตรวจสอบอยู่เลยค่ะ ไม่เเน่ใจว่าเอกสารมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ 2021-04-13 20:42:53
25 64011211033 ต่อตระกูล บุตทนุ ผมไม่สามารถเข้าไปแก้ไข ข้อมูลแบบรายงานตัวได้ ผมจะต้องทำยังไงครับ 2021-04-13 13:14:43
26 6411213068 ยุทธนา ยอดสิงห์ ทำไมผมกรอกรหัสประจำตัวประชาชนเเล้วไม่มีชื่อผมขึ้นมา ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยังมีอยู่ปกติ เเล้วผมจะเข้าไปเเก้ไขเเบบรายงานตัวยังไง ถ้ายังมีปัญหาดังกล่าว 2021-04-12 17:39:10
27 6480102695 ณัฐภรณ์ แก้วแก้น โอนเงินยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสถานะยังขึ้นว่ายังไม่ชำระเงินต้องทำยังไงบ้างคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่ใหนเพิ่มเติมอีก 2021-04-10 18:42:20
28 64011271027 ยศธร นิลธวัช ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม ไปช่วงเปิดเทอมได้มั้ยคับ 2021-04-10 11:52:17
29 64010917005 กวินรวิชญ์ เเก่นสุข 1.เกรด6เทอมผมจะได้วันที่12เมษายน ผมสามารถเเก้ไขข้อมูลหลังวันที่9เมษายนได้ไหม 2.ตรวจสอบบันทึกการจ่ายเงินให้ผมได้ไหมครับ 3.ตรวจสอบเอกสารที่ผมส่งไปได้ไหมครับว่าขาดอะไรบ้าง (ผมส่งไปตั้งเเต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงตอนนี้ยังขึ้นสถานะรอตรวจสอบอยู่เลย) 2021-04-09 20:51:05
30 64011271015 ธนาวุฒิ จำปาเทศ ผ่อนจ่ายได้ไหมครับ 2021-04-09 08:45:19
31 64011112023 วิริยะพลชัย ดวงเทียน สถานะการส่งเอกสารส่งไฟล์ไปนานแล้วครับ แต่ยังขึ้นสถานะรอการตรวจสอบอยู่เลยครับ ต้องทำยังไงครับ 2021-04-08 14:43:48
32 64011010030 กัลยา แข็งขัน ขออนุญาตถามค่ะ เหลือแค่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแต่แนบไปหลายครั้งแล้วค่ะยังไม่มีการตรวจสอบเลยค่ะ 2021-04-08 01:59:11
33 64010112024 อภิชาติ แคไธสง สถานะเอกสารขึ้นว่ารอตรวจสอบนานแล้วครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเพิ่มไหมครับ 2021-04-07 11:43:19
34 64011313156 ณัฏฐา ปักกาวะลา ส่งเอกสารไปตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมแล้วค่ะ พอวันนี้ตรวจสอบสถานะยังขึ้นว่ารอตรวจสอบ ต้องทำยังไงคะ 2021-04-06 21:55:13
35 64011211054 ปฐมพงษ์ บุญเกื้อ ทำไม ผมแก้ไขข้อมูลไม่ได้ครับ 2021-04-06 18:04:46
36 64010914021 ณฤเบศร์ ขวาไทย สถานะจ่ายเงิน ยังไม่อัพเดทยังขึ้นว่ารอการยืนยัน แต่อย่างอื่นอัพเดทแล้ว ต้องติดต่อเพื่อยืนยันอะไรอีกหรือป่าวครับ จ่ายตั้งแต่ วันที่26มีนาคม 2021-04-06 17:36:01
37 64010815051 วิยะดา ชาติมูลตรี จ่ายเงินผ่านแอพของธนาคารตั้งเเต่วันที่27มีนาค่ะเเต่ระบบไม่ขึ้นว่าจ่ายเเล้วต้องทำยังไงคะ 2021-04-05 19:46:39
38 64012413001 กิตติพศ อนันเต่า แนบเอกสารตั้งนานแล้ว แล้วทำไมขึ้นว่า กำลังตรวจสอบอยู่ครับ แล้วสามารถตรวจสอบได้ยังไงครับว่าเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 2021-04-05 19:15:00
39 64010112024 อภิชาติ แคไธสง ถ้าเผลอยื่นสำเนาแสดงผลการเรียน5ภาคเรียนไปสามารถแก้ไขได้ไหมครับ 2021-04-05 09:47:28
40 64011413025 อรพินทร์ อินกอง ส่งเอกสารรายงานตัวแล้วแต่มันบอกว่าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ไหมคะ แก้ไขยังไงค่ะ 2021-04-03 17:36:31
41 64010910065 จิตรานุช ขานดา เข้าไปจ่ายค่าเทอมวันที่ 1 เมษายน 64ที่ธนาคารแต่จ่ายไม่ได้ค่ะ 2021-04-02 11:23:30
42 64011271015 ธนาวุฒิ จำปาเทศ กำหนดจ่ายเงินถึงวันที่เท่าไหร่ครับ 2021-04-01 17:51:24
43 64011313074 รุ้งดาว อัครพัฒน์​ จ่ายค่าเทอม​แล้วแต่ไม่สามารถ​ส่งเอกสารได้และไม่ขึ้นการจ่ายแล้ว​ สรุป​แล้วควรทำอย่าง 2021-03-31 23:09:41
44 64011010030 กัลยา แข็งขัน แนบเอกสารไปใหม่หลายวันแล้วค่ะ แต่สถานะยังไม่เปลี่ยนให้เลยค่ะ แล้วจะดูยังไงคะว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้วค่ะ 2021-03-30 21:26:42
45 64010816004 วาธิณี หมู่แสนกอ -ชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่25แล้วทำไมยังไม่ขึ้นสถานะจ่ายแล้วเลยคะ 2021-03-30 20:09:44
46 64010110032 ชัญญานุช ไชยสาร ทำไมส่งเอกสารรายงานตัวไม่ได้ 2021-03-30 15:39:42
47 64010815020 ภัชฬิฎา งิ้วสุวรรณ หนูจะแนบเอกสาร ไฟล์ก็เป็นPDF แต่ทำไมพอหนูจะกดยืนยันถึงขึ้นว่าเข้าไฟล์ ไม่ได้ไฟล์อาจจะถูกย้าย หรือถูกลบ 2021-03-30 09:42:08
48 64010310081 บุญทริกา มาตนอก ชำระเงินค่าเทอมผ่านทางธนาคารไปแล้ว แต่ทำไมระบบยังขึ้นค้างชำระอยู่คะ 2021-03-29 21:48:26
49 64010214031 ญานิศา สำราญทอง ถ้าหากไม่มีสำเนาบัตรประชาชนของมารดา และผู้เป็นได้บิดาเสียชีวิตไปแล้ว ดิฉันสามารถอัพโหลดเอกสารของผู้ปกครองแทนของบิดามารดาได้ไมคะ 2021-03-29 19:28:20
50 64011010030 กัลยา แข็งขัน ชำระเงินโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ สถานะขึ้นว่าจ่ายแล้ว แต่พอพิมพ์แบบชำระเงินมันไม่ขึ้นจำนวนเงินที่เราโอนค่ะ 2021-03-29 19:05:11
51 64010914021 ณฤเบศร์ ขวาไทย เพิ่ม เอกสาร สำเนาบัตร ปชช พ่อ/แม่ และ จ่ายเงินเรียบรอย ตอนไหนถึงจะอัพเดทในหน้า แสดงสถานะครับ 2021-03-27 21:24:40
52 64010815061 อธิญา ตระสินธุ์ -ถ้าพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วอาศัยอยู่กับแม่ ไม่มีเอกสารของพ่อเลยต้องทำยังไงคะ -ชำระเงินแล้วต้องรอกี่วันคะถึงสถานะจะขึ้นว่าจ่ายเงินแล้ว 2021-03-27 20:19:26
53 64010112019 นายนิรวิทธ์ ชัยศิริ ใบผลการเรียนจบการศึกษา ทางโรงเรียนแจ้งว่าให้รับวันที่ 8 เมษายนครับ แต่ทางระบบ มมส ให้ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะสามารถแนบไฟล์ใบจบการศึกษาทีหลังได้ไหมครับ 2021-03-27 19:35:49
54 64010112019 นายนิรวิทธ์ ชัยศิริ เข้าไปขั้นตอนที่ 3 การจ่ายค่าเทอม ตรวจสอบชื่อเป็น irawit00haisi ทำไมขึ้นแบบนี้ครับ ตอนลงทะเบียนก็ลงถูกต้อง คือ Nirawit Chaisiri ครับ 2021-03-27 19:25:51
55 64010815024 วันวิภา เลิศกุล ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลของบิดาเลย ต้องทำยังไงคะ ในการกรอกรายละเอียด และอัพเอกสาร 2021-03-26 10:23:30
56 64011113036 ณัฐภัค โฆสิต แนบเอกสารรายงานตัวไปหลายวันแล้วครับมันขึ้นรอตรวจสอบมาหลายวันแล้วครับ ( นับว่ามันปกติไหมครับหรือต้องส่งใหม่ ) 2021-03-26 00:18:39
57 64011214001 กฤตภาส อ่อนศรี พอดีตอนลงทะเบียนเน็ตหลุดมาหน้าขึ้นทะเบียนใหม่ ยังไม่ได้แนบไฟล์เลยครับ สามารถเข้าไปแนบหรือแก้ไขได้มั้ยครับ 2021-03-25 20:14:18
58 64011410037 เพ็ญนภา จำวงศ์ลา นามสกุลผิดค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยนะคะ วงศ์ ศ ค่ะไม่ใช่ ส 2021-03-25 15:38:08
59 64011313268 วันวิสา โกฎผักแว่น รายงานตัวไปแล้วแต่ไม่ได้แนบเอกสารของบิดาที่เสียชีวิตต้องแก้ไขอย่างไรคะ 2021-03-25 11:30:46
60 64012310351 เมธาวี ศาลางาม นามสกุลภาษาไทยผิดแก้ไขยังไงครับ 2021-03-23 13:45:44
61 64012411081 ศิริลักษณ์ ทองชิตเชื้อ ในหน้าที่ให้เพิ่มข้อมูล แนบไฟล์ พ่อ แม่ ในกรณีของหนู พ่อ แม่ เสียทั้งคู่ พ่ออยู่ภาคใต้ แยกทางกับแม่ตั้งแต่หนูยังเล็ก ไม่สามารถหาข้อมูลได้ต้องทำยังไง? 2021-03-23 12:15:40
62 64011113036 ณัฐภัค โฆสิต หลังจากชำระเงินแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะขึ้นชำระแล้ว ( ในตรวจสอบสถานะของผมยังไม่ขึ้นเลยครับ 1 วันแล้ว ) 2021-03-23 07:40:39
63 64011310162 ธนรัฐ คำชนะ ผมเป็นกู้ กยศ.ตอนมัธยมแต่ผมจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วต้องทำเรื่องขอกูใหม่ไหมครับ 2021-03-22 11:41:20
64 64012310093 พัฒนา​วงค์​ นาลาด จ่ายค่าเทอมก่อนเข้าเรียน จ่ายครึ่งนึง​ก่อนได้ไหมครับ 2021-03-22 11:24:11
65 64011310018 ชูเกียรติ ทุมเพ็ง สำเนาแสดงผลการเรียน ต้อง6เทมอมั้ยครับ Gpax 6เทมอหรอคับ หรือ 5 เทมอก็ได้ 2021-03-21 10:31:41
66 64011211054 ปฐมพงษ์ บุญเกื้อ ทำไม ถึงแนบไฟล์เอกสาร ไม่ได้ครับ 2021-03-21 10:25:56
67 64011211054 ปฐมพงษ์ บุญเกื้อ สำเนาทะเบียนบ้าน นี้เอาของใครครับ 2021-03-21 10:08:17
68 64010516025 ปิยวรรณ พิมนิวาส ถ้ามารดาเป็นชาวต่างชาติไม่มีบัตรปชช. ต้องเเนบเอกสารอะไรหรอคะ 2021-03-21 07:53:38
69 64011213044 ตะวัน วาสนา คือเบอร์ที่ให้โทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกยศ. อ่ะครับ ไม่มีคนรับสายเลย 2021-03-20 18:34:47
70 64011211054 ปฐมพงษ์ บุญเกื้อ ใบรายงานตัวกับในชำระเงิน ต้องส่งไปที่กองอำนวยการใช่ไหมครับ 2021-03-19 13:38:06
71 64012011023 พิชญา บุตรวงษ์ เมื่อพิมพ์ใบรายงานตัวเเล้วต้องนื่นภายในวันไหนคะ 2021-03-19 09:29:48
72 64011513004 ทักษอร จันทร์ทรเทพ สามารถยืดเวลาการจ่ายค่าลงทะเบียนได้ไหมคะ 2021-03-14 15:31:05
73 64011515023 ปุณยาพร ชูไตรรัตน์ ในการจะกู้กยศ.ต้องดำเนินเรื่องอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นผู้กู้กยศ.รายเก่าค่ะ 2021-03-13 08:51:53
74 64010110508 จักริน สิทธิหาญ สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ต้องแนบไฟล์ในการรายงานตัว คือใบเกรด 5 ภาคเรียนหรือเกรด 6 ภาคเรียนครับ 2021-03-11 16:07:15
75 64111010028 อาเนช โพ ถ้าบิดาเป็นชาวต่างชาติ ต้องกรอกอย่างไรคับ 2021-03-10 23:29:28
76 64011213044 ตะวัน วาสนา ถ้าเราเป็นผู้กู้ยืม ก.ย.ศ เก่าเราต้องจ้ายเงินสดถายในเดือนนี้ หรือเราต้องไปเดินเรื่องกู้ยืมที่ไหนเมื่อไหร่ครับ 2021-03-09 12:47:59
77 64010216002 บัณพร หุ่นศิลป์ จ่ายค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องเอาบิลไปเบิกค่ะแล้วจะสามารถเอาบิลได้จากไหนคะ 2021-03-09 08:24:24
78 64011515014 นริศรา บุญทัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่ให้กรอก อยู่จังหวัดมหาสารคาม มันไม่มีตำบลโนนแดงค่ะ 2021-03-08 10:09:37
79 64010211005 จิรยุทธ เขียวขำ สำหรับผมที่ต้องการจะกู้ กยศ. ต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ 2021-03-05 20:57:08
80 64010119507 พิมศิริ เงินขาว สำหรับผู้กู้ กยศ รายเก่าสามารถทำเรื่องผ่อนผันจ่ายค่าเทมอได้มั้ยคะ 2021-03-05 18:02:21
81 64010810002 จารุวรรณ วงสุนทร ถ้าเกิดรายงานตัวไม่ทัน ถือว่าสละสิทธิ์ใช่ไหมคะ 2021-03-04 19:41:43
82 64012011036 สิริยากร โคตรผาย ต้องจ่ายค่าเทอมภายในเดือนมีนาใช่มั้ยคะ 2021-03-04 09:23:15
83 63011381015 ปาณิสรา จันทะแพน แบ่งจ่ายค่าเทอมต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 2021-03-02 16:23:45
สำหรับเจ้าหน้าที่